De Reizende Kiosk
Zona’s Kiosk, een reizende ‘winkel’ vol interactieve kunstvormen- en personages, is helemaal afgestemd om bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. Zona’s Kiosk wil de verrijking die cultuur kan geven, toebrengen naar deze grote en snel groeiende groep mensen, die niet of nauwelijks de deur uitkomen.
Vormgeving speelt een belangrijke rol in Zona’s Kiosk. De installatieonderdelen verbeelden en ondersteunen de kunstenaars en mensen in zorgcentra op zintuiglijke wijze.
Bij grote uitvoeringen vormt de Kioskinstallatie het middelpunt van workshops en ontmoetingen met bewoners en bezoekers van zorgcentra. Mensen worden nadrukkelijk uitgenodigd en betrokken bij workshops en voorstellingen rond de Kiosk, die dienst doet als informatiecentrum, podium, tentoonstelling en ontmoetingsplek.

De Kiosk is een installatie met open en vrolijke uitstraling, die zich kan voegen naar verschillende omstandigheden en verschillende vormen kan aannemen. Het is het kloppend hart van de activiteiten, een multifunctioneel object dat dienst kan doen als een reizende expositie, contactdesk, opbergkast, podium, en winkel in een. De flexibiliteit van de toepassingsmogelijkheden van de kiosk is een groot voordeel. De installatie is op zo’n manier vormgegeven dat hij in zeer uiteenlopende ruimtes geplaatst kan worden. In gesloten vorm is de Kiosk een houten knoop, die letterlijk geopend kan worden en dan alle modules uitstalt. Zo kan de installatie in gesloten vorm enkele dagen in een lobby of eetzaal staan, met alle modules veilig in zich opgeborgen. Zo kan de Kiosk op elke locatie een afgestemde opstelling krijgen: van intieme gangkast, tot schitterend podium, lokale koffiebar en gezellige ontmoetingsplek.

De Kioskonderdelen
De Kiosk bevat zeven mobiele onderdelen die gebruikt kunnen worden op de afdelingen, en een appèl doen op verschillende zintuigen. Deze ondersteunen de werkvormen en kunnen worden ingezet om contacten te leggen met bewoners. De bewoners worden zo met uiteenlopende middelen en werkmethodes aangesproken en uitgenodigd tot deelname.

De Kiosk: filmpje van de opbouw

lees verder »

Andere groepen waarmee we werken
Zona's Kiosk richt zich voor het grooste deel op ouderen en de ouderenzorg. Maar we treden ook op met en voor mensen met een verstandelijke beperking en andere groepen zoals mensen met epileptie en korsakov. In 2015 werd de samenwerking voortgezet met Het Dolhuys Museum, met een project waar verhalen van mensen met niet aangeboren hersenletsel werden betrokken en werk door Laurien Mulder en Vera Broos is gemaakt dat meereist met het reizende Museum Van De Geest


lees verder »

Pyjama Party
Zona's Kiosk in de pyjama(avond)uurtjes

In 2012 startte Zona's Kiosk een speciale invulling aan de zogenaamde 'pyjamauurtjes' , in drie Limburgse en drie Brabantse zorginstellingen. In 2013 werd dit vervolgd in drie zorginstellingen in Valkenburg.
De avonden worden opgeluisterd met kunstenaars gehuld in pyjama, knuffelbezoek, liedjes bij een kampvuur in de Kiosk, bezoek aan bed met slaapgedichten, dansant in de wandelgangen, en bijzondere slaapmutsjes.


lees verder »

Expeditie SNOES: Kunst en dementie safaris

Met Expeditie SNOES hebben we 100 gasten meegenomen naar de gesloten afdelingen van Het Flevohuis. Twee maanden werkten kunstenars op zes locaties individueel met mensen met dementie. SNOES is: warme aandacht voor mensen met dementie, de artistiek vertaling van kunstenaars, en het laten zien van de rijkdom aan uitdrukkingsmogelijkheden die er zijn voor mensen met dementie als je goed kijkt en luistert. En hoe fijn ze dat vinden. Contact staat bij SNOES voorop, want ook met andere vormen van communicatie dan taal bereik je mensen met dementie. Meer informatie over de locatieprojecten van SNOES en kunstenaars interviews vind u onder het tabblas 'projecten' op deze site.

" class="button">Lees verder

Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid

De Tafel Van Vier: vitale senioren ontmoeten kwetsbare ouderen in vrijwilligersworkshops door kunstenaars van Zona's Kiosk Met dank aan de fondsen RCOAK en Sluyterman van Loo, is april 2013 het project De Tafel Van Vier gestart in het kader van "Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid”. De Tafel Van Vier is een initiatief dat workshops voor vitale ouderen heeft ontwikkeld die als vrijwilliger in de ouderenzorg (willen) werken. De workshops worden geleid door kunstenaars van Zona’s Kiosk. Vitale ouderen worden betrokken om aan de slag te gaan met het verbinden van groepen (Persoonlijke Postbodes), spelvormen en het omzetten van verhalen (De Spel Salon), de eigen talenten en interesses aan te boren (Goudzoeken) of met materialen uit de omgeving en documentatie aan de slag te gaan (Maak Er Wat Van). Zona's Kiosk kunstenaars gaan aan tafel met kwetsbare ouderen, vitale ouderen en zorgmedewerkers. De Tafel van Vier brengt vier partijen samen: kwetsbare ouderen, vitale ouderen, kunst en zorg/welzijn. Samen gaan we nieuwe manieren, creatieve middelen en onconventionele benaderingswijzen inzetten om betekenisvolle ontmoetingen tussen vitale en kwetsbare ouderen tot stand te brengen. Hiertoe worden vier workshoptrajecten aangeboden aan de vitale ouderen, die tijdens het traject verder ontwikkeld, vormgegeven en mogelijk aangepast gaan worden. De laaste onwikkelingen van dit project kunt u volgen via "projecten" op deze website

Lees verder

Zona's Kiosk in het museum

In 2011,2012 en 2015 realiseerde we projecten en kunstwerken voor Museum Het Dolhuys. In 2015 bezocht Zona's Kiosk Velserduin in Ijmuiden. Laurien Mulder en Vera Broos maakten aan de hand van gesprekken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel een Verhalenlijn met textiele werken, en tafelkleden. In opdracht van Museum Het Dolhuys in Haarlem, werden voor in 2011-2012 het outsource-project "We Zullen Doorgaan" kunstenaars uitgezonden naar vijf Haarlemse zorgcentra, en werk gemaakt geïnspireerd door en in samenwering met ouderen. Dit werk is geëxposeerd op de tentoonstelling "De kunst van het ouder worden" van augustus 2011 tot maart 2012.

Lees verder

Extra aandacht verdient...

Zona's Kiosk in De Wilberthof, Berghem, Elly Driessens: Nu, een bijna fluisterstil huis. Verhalen die los komen en we horen van de zorg. De mensen die anders bijna nooit aan iets deelnemen nu drie dagen beneden zien. individueel werken, o wat een luxe voor deze mensen. Genieten van de sfeer die Zona meebrengt. En de inspiratie die we opgedaan hebben. We kunnen alleen maar herhalen wat een mevrouw zij na afloop van het bezoek van de groene grabbeljurken: godverdomme wat was dat mooi. Groeten van De Wilberthof, Berghem.

Lees verder

Het team

Zona's Kiosk vertegenwoordigt een select gezelschap van professionals uit de kunst en cultuur. Vanwege het grote aantal kunstenaars dat deel wil nemen aan Zona’s Kiosk, kunnen we garant staan voor een hecht en select collectief van betrokken kunstenaars. De kunstenaars van Zona’s Kiosk worden geselecteerd op hun artistieke kwaliteiten, de interactiviteit van hun werk(wijze) en ondernemen allen zelf cultureel-maatschappelijke activiteiten (zie ook: de bemanning).

Lees verder

WELKOM BIJ ZONA'S KIOSK

Wij bedenken bijzondere momenten en nieuwe creatieve concepten voor ouderen en bewoners van zorgcentra, samen met kunstenaars, met als doel het verhogen van de kwaliteit van de mensen in zorgcentra. Ons doel is het cultureel aanbod voor ouderen en anderen in de zorg, met name diegenen die op eigen kracht minder in staat zijn cultuur in huis te halen, te vergroten. Wij bundelen onze krachten in een reizende Kiosk met uitvoeringen van 1 tot 4 dagen. Interactie , plezier uitwisseling zijn de belangrijkste insteek van Zona’s Kiosk. Een select team van kunstenaars, theatermakers , muzikanten en andere creatieven betrekken bewoners en bezoekers bij kunst die gezien, beluisterd, gevoeld, geproefd, gespeeld, gedragen en beleefd kan worden. De mobiliteit van de projecten, waarbij mensen worden opgezocht in huiskamer of slaapkamer, zorgt er voor dat ook mensen die normaal liever niet naar beneden komen voor activiteiten of zelfs hun kamer niet afgaan, kunnen worden bereikt.

Lees verder

Zona's Kiosk in 55 zorginstellingen

Zona's Kiosk bezocht sinds 2009 meer dan 55 zorgcentra in Haarlem, Limburg, Utrecht, Drenthe, Overijssel, Amsterdam, en Brabant. Zona's Kiosk oprichtster en projectleider Vera Broos neemt deel aan Conferenties en symposia, internationale projecten, en projecten met Musea en universiteiten.

Lees verder

Zona's Kiosk bestaat uit verschillende Modules, gericht op verschillende zintuigen die ons dagelijks prikkelen

Maak hieronder een keuze uit de verschillende zintuigen:

Proeven

lees verder »

Aanraken

lees verder »

Zona's Kiosk in 2015

Verbeelding, creatief (bezig) zijn, vorm geven, spelen: kunst is, naast ‘prikkelen’ en beleving , belangrijk, ook in de zorg en voor ouderen. Dat is onze ervaring in meer dan 50 zorginstellingen tot nu toe.
Het afgelopen jaar hebben we een project gerealiseerd rondom de was (doen): Was Goed, waarvoor de Wasvrouwen de wijk introkken en 4 nieuwe kunstenaars activiteiten met en rond de was vormgaven. We hebben onze tentjes opgeslagen midden in een eetzaal tijdens een regenachtige augustusmaand met ‘Vakantie Vroeger’.
Met het project NowHere hebben we met Nederlandse kunstenaars Engelse zorgcentra bezocht en Engelse kunstenaars laten optreden in Nederlandse zorgcentra. We namen deel aan EuropeseTandembijeenkomsten in Oberhausen, Birmingham, Gateshead, en Newcastle.
Na vorig jaar met SNOES werd dit jaar opnieuw Het Flevohuis langdurig aan gedaan en nieuwe plannen staan op stapel. Station Tijdloos was 5 maanden een broedplek voor kunst en dementie met wekelijks kunstenaars die nieuwe dingen konden maken en uitproberen. Schoolkinderen en vrijwilligers werden opnieuw betrokken bij bezoeken aan mensen op de gesloten afdelingen en de hechte samenwerking met de partner van de UvA wordt ook volgend jaar voortgezet.
Voor Museum (‘van de geest’) Het Dolhuys hebben we ouderen met niet-aangeboren hersenletsel betrokken bij de start van een een reizende versie van het Museum en een textiele Verhalenlijn gemaakt die kan gaan groeien. We hebben mensen met een verstandelijke beperking en epileptie (grotendeels ouderen) opgezocht met zintuig- en terugspeeltheater, muziek, en luchtobjecten.
Zona’s Kiosk/ (St.) Kunst in de Zorg presenteerden op de Long Live Arts Conference, bij de Europese Commissie, het Age-Included symposium, ‘De Kunst van Waarde maken’ dag van de LKCA- dagen, en op de Cultuur in Beeld Conferentie. Een Manifest Kunst&dementie is in de maak.
Een geweldig jaar dat veel inspiratie heeft geleverd voor plannen in 2016!
Vera Broos

Zona's Kiosk nieuws

Speel de foto in de Werf
Vandaag in de Werf in Amsterdam West: Zona's Kiosk presenteert Speel de foto, een terugspeel(theater)sessie ontwikkeld voor mensen met dementie. De sessie wordt geleid door Theatermaker Jaap Oostra, Activiteitenbegeidster Paula Leenhoven die hem bij onze projecten vol enthousiasme bijstaat, en Marjolein Gysels van de Universiteit van Amsterdam, die de ontwikkeling van de module vorig jaar in Het Flevohuis mede mogelijk maakte.

Jaap Oostra is theatermaker (zie ook 'de bemanning op onze website) heeft een eigen methode ontwikkeld om communicatie en begrip voor de ander te faciliteren door middel van spel. Deze Spelsalon in Zona's Kiosk, is een afgeleide van het Playback Theater van Jonathan Fox. Tegenslagen als ziekte of problemen van sociaal of culturele aard, zoals discriminatie, vormen belemmeringen in communicatie en relaties en hebben wezenlijke gevolgen voor de personen in kwestie. Jaap zet theater in als middel waar het individu actief gehoord en gezien wordt en opgenomen wordt in positieve groepsprocessen bij jongeren, in diverse professionele kringen, en ouderen.

De interventie werkt met een kleine groep (5 a 7 mensen) in een relatief intieme setting. Een stuk muziek of iets beeldends vormt de prompt om de verbeelding aan te spreken. En wanneer de deelnemers uit hun verbeelding terug in het hier en nu komen, vraagt Jaap of iemand zijn gedachten wil delen met de groep en wil vertellen wat de muziek bij hem/haar heeft opgeroepen. De groep gebruikt dit verhaal om dit te gaan uitbeelden.

Naar aanleiding van aansprekende zwart-wit foto’s uit de jaren ’30-’50, de tijd van hun jeugd, maar ook recentere foto’s, kunnen de deelnemers er één kiezen. Vervolgens wordt iemand gevraagd om zijn/haar foto te beschrijven en dat te verbinden aan eigen ervaringen. Dit gaat de groep uitbeelden, waarop mensen rollen aannemen of toebedeeld krijgen en er wordt een scène gecreëerd. Deze wordt denkbeeldig gefotografeerd op een cruciaal moment, waarop het stukje eindigt.
Het vraagt geen theatrale vaardigheden, alleen het vermogen de eigen rol even vast te houden en de rol van anderen te begrijpen door het verhaal van de spelleider. Niet iedereen begrijpt precies alles, waar werkelijkheid en fictie beginnen en eindigen, maar men gaat wel op in de beleving van de scènes, heeft plezier in het aannemen van onconventionele rollen (bijvoorbeeld het varken), en men komt graag bijeen in zo'n speelse griepsessie.

Projectleiding Zona's Kiosk en St.Kunst in de Zorg: Vera Broos

lees verder »

Halte Tijdloos maandelijks in Het Flevohuis
In 2016 organiseert Vera Broos met Zona's Kiosk kunstenaars maandelijks een uitvoering van Halte Tijdloos. Halte Tijdloos vind plaats in Het Flevohuis in Amsterdam, waar we in 2014 SNOES en Expeditie SNOES organiseerden en in 2015 Station Tijdloos/NowHere Station, een praktijkplek voor kunst en dementie onderzoek door kunstenaars tijdens het internationale project NowHere.
WIlt u kennis maken met Zona's Kiosk, Vera Broos en/of een uitvoering bijwonen, dan bent u van harte welkom! Afspraken kunt u maken via info@zonaskiosk.nl

lees verder »

Zona's Kiosk presenteert internationaal project op de Conferentie Cultuur in Beeld
Conferentie Cultuur in Beeld, 14 december 2015
Het internationale kunst en dementieproject NowHere , een project van Marjolein Gysels, Universiteit van Amsterdam, Vera Broos, projectleider St. Kunst in de Zorg en creatief producent van Zona's Kiosk, en Alice Twhwaite van Equal Arts U.K., wordt in een Cultalk door Gysels en Broos met het publiek gedeeld.

Meer informatie over het programma kunt u vinden op http://www.cultuurinbeeld.com

lees verder »

Zona's Kiosk bij SEIN
Donderdag 5 november gaan kunstenaars van Zona's Kiosk op bezoek bij SEIN, een Centrum voor mensen met epileptie. We gaan mensen van 8 tot 88 opzoeken met luchtobjecten, muziek, terugspeeltheater, gymnastiek'les' en andere modules.

lees verder »

Zona's Kiosk Verhalenlijn voor Het Dolhuys Museum
Na de expositie 'We Zullen Doorgaan' door kunstenaars van Zona's Kiosk en Haarlemse ouderen, wordt de samenwerking met Het Dolhuys Museum voortgezet in 2015. Eind oktober gaan we bewoners van Velserduin, Ijmuiden bezoeken en op 13 november is van de resultaten van de bezoeken. In opdracht van Museum Het Dolhuys maken kunstenaars en Vera Broos een 'verhalenlijn' bij de reizende versie van het museum , die volgend jaar verder zal gaan groeien

lees verder »