Stichting Kunst in de Zorg

(zie voor informatie over het bestuur de pagina onder 'algemene info'

De Stichting Kunst in de Zorg opereert in Nederland en daarbuiten met projecten onder leiding van artistiek leider Vera Broos.
Zij heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van culturele projecten in de ouderenzorg en begeleid sinds 2009 kunstenaars uit alle disciplines. Met haar andere projecten zoekt zij naar nieuwe vormen van ervaring en communicatie binnen de zorgwereld en met kwetsbare ouderen. Met projecten in de zorg en met ouderen, vrijwilligers en zorgmedewerkers wil zij en nieuwe impuls geven aan kunst en cultuur in de ouderenzorg, door disciplinebrede projecten op te zetten en interventies te koppelen aan personages, installaties en thematische uitvoeringen. De kunstenaars worden binnen masterclasses opgeleid.

StichtingKunst in de Zorg en het kunstenaarsplatform Zona's Kiosk profileren zich als pionier op het gebied van het uitzetten van multidisciplinaire, grensverleggende, interactieve kunst-projecten in de zorg. In deze projecten gaan betekenisgeving en broodwinning hand in hand. Het rendementsdenken en de nieuwe zakelijkheid waren een goede reality check en de voedingsbodem voor ons eerste project, Zona's Kiosk, dat tegenwoordig dienst doet ‘winkel’ om kunstinterventies in huis te halen. Tegelijk werken we samen met kunstenaars op een manier die interactief is, collectief en insluitend, en niet zelden procesmatig in plaats van productgericht.

Onze projecten onderscheiden zich van andere projecten in de zorg door de interdisciplinaire aanpak en werken buiten de gebaande paden, in ons geval de zorg, blijkt een hoop te hebben gebracht. Projecten waarmee we ons onderscheidden waren gericht op kunstenaars inzetten om vrijwilligers te trainen (De Tafel Van Vier), mantelzorgers op hun verbeelding aan te spreken (Broze Verbeelding), personeel creatief met alledaagse handelingen om te laten gaan (Was Goed), en mensen met dementie een rondleiding op een gesloten afdeling te organiseren (SNOES), en Englse en Nederlandse kunstenaars laten samenwerken in de zorg (NowHere Station). Wat deze projecten gemeen hebben is een wederkerige en actieve relatie met de zorgvragers, en met de verschillende groepen om hen heen.

Daarnaast reserveren we een belangrijke rol voor de kunstenaars die meedoen aan de projecten, met een intensieve samenwerking met kunstenaars onderling en met de artistieke leiding, en met ruimte voor onderzoek en experiment. Kunstenaars vormen actieve partners in denktanks en bij het invulling geven aan projectonderdelen. Bij het werven van nieuwe kunstenaars hanteren wij een hoge selectiestandaard, om de kwaliteit en inhoud van de projecten te garanderen. Onze projecten blijken als springplank te dienen voor kunstenaars om de zorg verder te gaan betreden, wat blijkt uit het feit dat veel van de kunstenaars waarmee we werken nu zelf projecten in de ouderenzorg organiseren, en enkelen van hen op vaste basis zijn aangenomen in zorginstellingen. Zo functioneren we als aanjager door de weg naar een nieuw werkveld, de zorg, aan te boren voor kunstenaars, dragers van de creativiteit, en daarmee deel van het fundament van de creatieve industrie en het innovatief vermogen van de stad en het land.Meer afbeeldingen:

Voeg deze pagina toe aan:

Zona's Kiosk nieuws

Geluksplekken Noord
Wij gaan Geluksplekken in Noord beschikbaar maken voor iedereen!

Amsterdam Noord heeft veel meer te bieden heeft dan alleen de bekende attracties. Met buurtbewoners, bezoekrs van dagcentra en buurthuizen, jongeren en ouderen gaan we op zoek naar Geluksplekken. We organiseren safari's, gespreksbijeenkomsten en interviews om hun Geluksplekken te verzamelen en plekken van geluk, ontroering en verwondering te gaan delen.

Kunstenaars en buurtbewoners gaan Geluksplekken in noord verkennen en nieuwe plekken ontdekken.

Een selectie uit de gevonden Geluksplekken gaan we omzetten in muziek, hoorspel, poëzie en teksten te zien en beluisteren bij de Geluksplekken. Op 1 mei 2024 worden deze in Amsterdam Noord gepresenteerd.

Geluksplekken Noord wordt mede mogelijk gemaakt door Cordaan, Stichting Amsterdam 750 jaar #kadovoordestad, en Het Postcodeloterij Buurt Fondslees verder »

SchattenJacht
Schattenjacht heeft het ingrediënt spel als de verbindende factor. “Schatten’ zijn de bewoners en omwonenden van een verpleeghuis en hun verborgen talenten, liefhebberijen, geschiedenis. De resultaten verwerken we in een gezamenlijk spel.
Ons doel is om een spel te creëren dat niet alleen onze bewoners betrekt, maar ook hun families, bezoekers, buurtbewoners en ander extern publiek. Door middel van meeslepende verhalen, uitdagende puzzels en innovatieve technologie willen we een betekenisvolle ervaring bieden die alle generaties zal aanspreken.

Als je deel wilt uitmaken van dit opwindende project en bij wilt dragen aan het creëren van een betekenisvolle ervaring, neem dan contact met ons op. Samen kunnen we een spel ontwikkelen dat het hele jaar door voor vreugde en herinneringen zal zorgen. Hier zijn enkele manieren waarop je kunt bijdragen:
- Verhalenonderzoek: Duik in de geschiedenis en omgeving van het verpleeghuis, de achtergrond van de bewoners en de buurt. Ontdek boeiende verhalen en waardevolle herinneringen die als basis kunnen dienen voor het spel.
- Uitdagingen en puzzels: Bedenk uitdagende en boeiende puzzels die samenwerking tussen spelers aanmoedigen.
- Technologie-integratie: Denk mee over de integratie van mobiele telefoons, qr-codes, plattegronden en drukwerk om het spel zowel binnen als buiten het verpleeghuis tot leven te brengen.
- Rol als verteller, gids/reisleider of digitale correspondent: Werk mee aan het vertellen van de verhalen en begeleiden van de spelers op hun reis.
- Visuele en artistieke elementen: Draag bij aan de visuele pracht en artistieke vormgeving van het spel.

lees verder »

ZorgKrijgers
Project ZorgKrijgers combineerde nieuwe en bestaande spelvormen om verpleeghuisbewoners en ouderen thuis uit te dagen en te stimuleren tot zelfexpressie. We organiseerden drie opeenvolgende spelrondes in twee instellingen van Cordaan in samenwerking met een kernteam van kunstenaars van Zona's Kiosk. Ook vrijwilligers en mantelzorgers speelden een belangrijke rol als gids, spelleider en spel-expert.
Het project bracht een gevoel van avontuur en dynamiek met zich mee en moedigde zorgmedewerkers, familie en vrijwilligers aan om opnieuw contact te maken met hun speelse en creatieve kant. Spelelementen stimuleerden de intrinsieke motivatie van de deelnemers, en gaven kunstenaars nieuwe handvatten om vragen te stellen en deelnemers uit te dagen. Dit leidde tot inspirerende eigen inbreng en verrassende nieuwe informatie van en over de deelnemers. Door samen opdrachten uit te voeren, schatten te zoeken en vragen te beantwoorden, ontstond er een positieve groepsdynamiek waarbij deelnemers tijdelijke rollen op zich namen en gezamenlijke momenten van flow beleefden. Kortom, een geslaagd project.

Vervolg
Het project krijgt een vervolg onder de naam SchattenJacht. Cordaan en het fonds voor Cultuurparticipatie hebben een bijdrage toegezegd om het project tot mei 2025 verder uit te werken tot een verpleeghuis ‘escape’ spel.

ZorgKrijgers werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Fonds Sluyterman van Loo, Het Amsterdams Fonds voor de Kunst AFK, Stadsdeel Amsterdam Noord, Stadsdeel Amsterdam West en het Buurtfonds Amsterdam West van de Postcodeloterij.

lees verder »

Werkboek voor ZorgTijgers
In de lockdown van 2020 maakte Vera Broos een handboek met uitdagingen en voorbeelden in tekst en foto's van meer dan 100 mantelzorgers, vrijwilligers, kunstenaars, zorgmedewerkers, kleinkinderen. Zij zijn de Tijger, de kwetsbare ouderen (ook aan het woord ) de Krijger. Het staat vol foto’s bedoelt om vragen op te roepen , waardoor je de teksten anders gaat lezen. Elk hoofdstuk bevat een uitdaging. Je kan overal beginnen, kleurenbalken maken het makkelijk om een hoofdstuk te vinden.
Je kan het boek bestelen voor 12,50 euro excl. verzendkosten door een mail te suren naar Vera Broos, info@zonaskiosk.nl

lees verder »

Nieuw Programma: Pyjama Pret
Met Pyjama Pret hebben we een programma ontwikkeld dat we nu ook aan andere verpleeghuizen willen aanbieden. Een bijzonder programma dat tot stand kwam dankzij een bijdrage van de Impuls Vakantieactiviteiten Samen Ouder (Het Oranje Fonds, Stichting Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK) en ZGAO.

Pyjama Pret is een programma waarbij kunstenaars verpleeghuisbewoners op zachte wijze en (ook) buiten de gebruikelijke uren opzoeken en betrekken bij workshops, muzikale en theatrale bijeenkomsten, met inzet van handmassages, poppenspel, knuffels met kinderverhalen, een pyjama-catwalk, geuren en smaken, aanraking, verhalen en dromen.

Hartelijk dank aan het fantastische team van activiteitenbegeleiders in het Flevohuis en de kunstenaars, die van dit mooie project een feestelijke en intieme belevenis hebben gemaakt.

Vera Broos, Stichting Kunst in de ZorgPyjama Pret is een bijzonder programma dat tot stand kwam dankzij een bijdrage van de Impuls Vakantieactiviteiten Samen Ouder (Het Oranje Fonds, Stichting Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK) en ZGAO.

Pyjama Pret is een programma waarbij kunstenaars verpleeghuisbewoners op zachte wijze en (ook) buiten de gebruikelijke uren opzoeken en betrekken bij workshops, muzikale en theatrale bijeenkomsten, met inzet van handmassages, poppenspel, knuffels met kinderverhalen, een pyjama-catwalk, geuren en smaken, aanraking, verhalen en dromen.
Met Pyjama Pret hebben we een programma ontwikkeld dat we nu ook aan andere verpleeghuizen willen aanbieden.
Hartelijk dank aan het fantastische team van activiteitenbegeleiders in het Flevohuis en de kunstenaars, die van dit mooie project een feestelijke en intieme belevenis hebben gemaakt.

Vera Broos, Stichting Kunst in de Zorg

De kunstenaars:
Riska Wijgergangs
Monique Hoving
Karien van Assendelft
Petra van Aken
Chris Corstens
Martin van Leusden
Kees Post
Nils Krook
Anke van Vliet
Sandra Schouten
Esmeralda Detmers

lees verder »