Mode en identiteit

Deze module prikkelt de volgende zintuig(en): Voelen Ruiken Proeven Praten Kijken Horen Doen

Modeshowproject 2020-2021 Cordaan Amsterdam Noord

We gingen op zoek naar de expressie die iemand nog in zicht heeft, al met een kleine ingreep konden mensen deelnemen.
De onderdelen, voortkomend uit workshops waren erop gericht om de bewoners te verleiden tot bijdragen door middel van bedrukken van kleding, tekenen, teksten bedenken, maken van poëzie en ander gebruik van materialen. Mode en catwalk dienden als decor en tool voor het (mee)beleven van fantastische en theatrale elementen, d.m.v. inzoomen en tactiele onderdelen die uitlokten tot (inter)actie, handelen en gesprek. Bewoners konden deelnemen aan workshops met beprinten van textiel, voorwerpen, wasgoed e.d., die resultaten opleverden resultaten als een onderdeel van de modeshow (vanwege Corona gepland in april-mei 2021) Creatief taalgebruik en de poëzie van taal ( uitdrukkingen, uitspraken) werden tijdens de ontmoetingen opgetekend en in de modeshow verwerkt.

Deze module wordt bemand door:
Voeg deze pagina toe aan:

Hartenvrouw/ wonderrok

Esmeralda Detmers

Popcontact

Anke van Vliet

Vera Broos-zie pagina info

Projectleider Zona's Kiosk en Stichting Kunst in de Zorg
Aanjager van nieuwe projecten door de kunstenaars