Buurtbewoners

Deze module prikkelt de volgende zintuig(en): Voelen Ruiken Proeven Praten Kijken Horen Doen

We organiseren groepsgesprekken en individuele interviews met buurtbewoners . Dit stelt ons in staat om hun persoonlijke verhalen en ervaringen te verzamelen. Buurtbewoners krijgen de kans om verhalen te delen en vorm te geven in workshops geleid door kunstenaars. Daarnaast organiseren we expedities en safari's binnen en buiten, onder begeleiding van kunstenaars.

Deze module wordt bemand door:
Voeg deze pagina toe aan:

Rens Bouma

Rens Bouma

Lucht wind en wapperen, Laat maar Waaien, en Spelen met Lucht

Hein Walter

Hein Walter neemt sinds 2016 deel an onze projecten. Zijn kunstenaarsbestaan heeft de laatste jaren steeds meer gezichten gekregen. Hein is schilder, tekenaar, zorgkunstenaar, dichter, projectbedenker, projectleider, coach en meer, zoals community-projecten, waarbij hij samen met groepen mensen kunst maakt.

Jackie Fleskens

Muzikado (liedjes gemaakt met en over ouderen met dementie), optredens in huiskamers en aan bed